Банковите решения, които предлага Телеспринт

Обработка на банкноти

Обработка на монети

Други

Депозит и рециклиране

Софтуерни решения