AST 7016

ТЪРГОВСКА КАСИЕРСКА СИСТЕМА

БЕЗОПАСНОСТ НА НАЛИЧНОТО В СЕЙФА
12 mm (UL 291), CEN III and CEN IV
ТЕГЛО
От 450 кг до 740 кг според конфигурацията
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напрежение 90 - 240 V AC Честота 50 - 60 Hz Входна мощност 600 W
ВРЪЗКИ
RS232 сериен порт или USB 1.0 порт или ethernet
БРОЙ НА БАРАБАНИТЕ
До 16
КАПАЦИТЕТ НА ДЕПОЗИТА
До 700 банкноти на всеки барабан
РАБОТА С БАРАБАНИТЕ
• Съхранение с един номинал с функция за рециклиране • Съхранение с много номинали с функция за съхраняване и рециклиране • Гъвкавост на барабаните
ДЕТЕКТОР НА БАНКНОТИ
• Автентичност в съответствие с разпоредбите на Централната банка • Възможност за многовалутна операция • Съответствие с правилата на Централната банка
СКОРОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ И ДЕПОЗИРАНЕ
До 6 банкноти в секунда
РАЗМЕР НА РАЗРЕШЕНИТЕ БАНКНОТИ (стандартна конфигурация)
Дължина от 100 мм до 190 мм Ширина от 60 мм до 82 мм
СИГУРНОСТ
• Работа със 20 времеви интервала • 3 различни алармени изхода • Време за изчакване на отключването

ТЪРГОВСКА КАСИЕРСКА СИСТЕМА

• Режимът на работа с мултивалута го прави идеален за всеки работен процес
• Благодарение на изключително високия си капацитет, той е идеален и за бек офис приложения, които да се използват от няколко оператори
• Разпознаването на банкноти се извършва от сензора на CIMA BV 5000, използващ всички най-модерни технологии: магнитна, инфрачервена, флуоресценция, ултравиолетова, видима светлина. Възможно е да имате както функцията за разпознаване на автентичността, така и фитнес функцията; и в двата случая всички решения са в съответствие с разпоредбите на основните централни банки (вкл. EUR).
• Ако изискванията на потребителя трябваше да се променят с течение на времето и беше необходимо да се обработват много пари, AST 7016 може да бъде преобразуван в AST 7008 благодарение на модула plug & play.
• Забележително намаляване на работното време на търговеца както на етапи на депозит, така и на теглене (висока скорост на транзакцията: 6 банкноти / секунда)
• Актуализация в реално време на баланси и пари в брой
• Възможност за връщане на последния направен депозит
• Това значително намалява парите в брой в клона
• Софтуер и хардуер за управление на аларми и защитни ключалки
• Възможност за дистанционно управление чрез платформата C-Link