Автоматизирано управление на наличнопаричното обращение

Дигитализацията води до ефективност и осигурява по-голяма прозрачност през целия паричен цикъл, като намалява разходите за пари в брой на централните банки и осигурява конкурентно предимство за търговския сектор. Осезаемите резултати включват намалени разходи за труд, намалено вътрешно свиване на пари, оптимизиран паричен поток, намалени такси за инкасо и точно откриване на фалшификати.

С придобиването на Transtrack International, G + D разшири продуктовото си портфолио с CashWebCommunity, модулен софтуерен продукт за управление на крайната верига за доставка на пари. Интегрираните му решения варират от управление на банкомати и клонове, до транспорт, касов център, управление на дребно и прогнозиране на пари в брой. CWC гарантира подобряване на ефективността, прозрачността, проследяемостта, сигурността, касовите наличности и по-тясно сътрудничество между всички участници в цикъла на наличнопарично обращение.