BPS C1- тествана по Наредба 18 на БНБ

BPS C1- тествана по Наредба 18 на БНБ
На 2.10.2015 г. беше проведен успешен тест за работа с българските банкноти по Наредба 18 на БНБ, за новият модел двуджобова банкнотоброячна машина произведена от Giesecke & Devrient (Германия) – BPS C 1.