Demo център

Demo център
В началото на юли 2014г., TELESPRINT-90 ООД откри Demo Center за Cash логистика и управление. В основата на решението са системите G & D BPS C4-16, G & D Numeron F, SEETECH ST-150F, SEETECH ST-350F и вече добавената най-нова система за обработка на банкноти от G & D – BPS C1. Машините са интегрирани в системата за парична логистика и управление на Safe Family, разработена от Интерконсулт България (ICB).