ALFOplus80 серия

70/80GHz 2.5Gbps E-Band Full Outdoor

Серия ALFOplus80 е MultiGigabit, Full Outdoor E-Band радиоконструирана като ултра икономически ефективна на оптичните мрежи.

2.5Gbps за IP трафик или STM-1 и E1 интерфейси.

  • До 64QAM, 250/500/1000 MHz
  • С 5 микросекундна латентност (идеаленза CPRI пренос)
  • Адаптивно кодиране, Адаптивна модулация, Адаптивна скорост при всяка честотна лента