SINA

Решение за криптиране на информацията за държавни структури

IT платформа за сигурност

  • IPsec VPNбазирани решения – ниски административни разходи, свързани с употреба на лесни за поддръжка смарт карти и онлайн управление;
  • Multi-Level-сигурност дава достъп до различно класифицирани данни;
  • Участие на мобилни потребители в защитени SINA мрежи.