Преносни мрежи

SIAE Microelettronica S.r.A. е компания с повече от 60 години опит в телекомуникациите. Притежаваща необходимите умения и гъвкавост за предоставяне на едни от най-добрите оптимизирани мрежови решения, които да съответстват напълно на вашите нужди.

Продуктите на SIAE Microelettronica са едни от най-добрите решения за изграждане на нови мрежи или разширение на съществуващи.

  • Микровълнови системи
  • Ситеми за мултиплексиране
  • Система за управление на мрежата