PLC42-OCH
Универсален терминал за осигуряване на аналогови и/или цифрови телекомуникационни канали

PLC системите се използват на места, където високоволтажните кабели служат като средство за предаване на сигнали. TTC MARCONI разработва устройството PLC42-OCH в тясно сътрудничество с партньорите си. Когато се използва заедно с PCM30U-OCH, която предимно е предназначена за предаване на сигнали по мрежи с високо напрежение и предаване на данни по разпределителните мрежи, се осигурява необходимата надеждност.

Всички устройства от семейството на PLC42-OCH на комуникационните системи са изградени по еднакъв механичен метод и имат еднакви захранващи модули. Настройките и управлението им са реализирани чрез една и съща система.Тази система гарантира ниски разходи по резервни части, поддръжка и обучение на работници.