Nicotra

Система за охрана на външни обекти

I. Решение за контрол на достъпа

 

Решението е базирано на “NiDA2 Outside Plant Security Sistem”, производство на Nicotra Sistemi S.p.A.

Ключовите отличителни черти на системата са:

 • Модулност и лесна разширяемост, което позволява поетапно изграждане на общонационална система за контрол на достъпа;
 • Архитектурата на системата е изградена на 4 нива;

           1-во ниво – шахтите подлежащи на наблюдение със съответните сензори;

           2-ро ниво – всичките устройства за приемане на информацията;

           3-то ниво – Зонални/Регионални контролни центрове;

           4-то ниво – Национален контролен център:

 • Бързо установяване на възникнали събития и незабавно уведомяване на контролния център;
 • MHS Адресируем сензор (Remote Addressable Device), заедно с други RAD сензори, се свързват към една линия на AU (У-во за приемане на информация), откъдето се захранват;
 • Възможност на MHS сензора да разпознае служител влязъл в шахтата с помощта на специален персонален транспондер;
 • Различава оторизиран от неоторизиран достъп до шахтата и генерира съответната аларма при неоторизиран достъп;
 • Възможност за използване на вече съществуващата инфраструктура (3то и 4то ниво на SCU, AU) за мониторинг на херметизираната медна мрежа, благодарение на идентичната системна архитектура на NiDA 2;
 • Интегриране със съществуващата охранителна система.

 

Основните компоненти на системата са:

    A) MHS Сензор

 

Сензор MHS се монтира в шахтата. Сензорът отчита отварянето на капака на шахтата с помощта на магнитен елемент (т.е. MHS е безконтактен сензор). MHS се захранва от AU (Устройство за приемане на информацията тип SEC800/4) по отделен меден чифт (т.е.: няма необходимост от специално захранване в шахтата). Информацията за статуса на MHS сензора се предава по гореспоменатия меден чифт.

Системата позволява монтиране до 63 MHS от двата вида на една и съща линия (физикален меден чифт).

Максималното разстояние между MHS и AU е 40 Km.

 

    B) Устройство за приемане на информацията

 

SEC800 е добре познато и широко приложимо устройство за приемане на информацията (AU) разработено и предлагано от Nicotra Sistemi S.p.A..

Съвместно с платформата NiDA2 SEC800 може да се използва както за наблюдение на медни кабели под налягане, така и за наблюдение и контрол на достъпа до шахти и шкафове. Основното предимство на SEC800 е неговата модулност, което е от изключителна важност за телеком оператори, изискващи гъвкави и разширяеми AU.

При използване за наблюдение и контрол на достъпа до шахти SEC800 се оборудва с до 4 бр. TPM2 модули, към който могат да се свържат до 16 физикални медни чифта, като по този начин всеки TPM2 модул приема информация за статуса на 1008 броя MHS за по-малко от 6 сек.

В пълната конфигурация SEC800 контролира 64 сензорни линии с общ брой 4032 сензора.

 

    C) ACMS Софтуер

 

ACMS Софтуера е приложение разработено от Nicotra Sistemi S.p.A., което, използвайки платформата NiDA2, за управление и контрол на достъпа на отделните компоненти на телекомуникационната инфраструктура. За подробна информация виж приложения документ “NiDA2:Enhanced functionalities for the OSP Security”.

II. Решение за механична защита:

 

Като осигуряващ допълнителен елемент за ограничаване достъпа до кабелите в шахтите, под основния капак (кръгъл – метален или правоъгълен – полимер бетон) може да бъде монтиран допълнителен капак – плоча с подходяща дебелина от: стъклопласт, текстолит или полиетилен. Допълнителният капак има за цел, в случай на непозволена външна интервенция, да възпрепятства достъпа до кабелите и сензора на охранителната система, до пристигане на физическата охрана. Допълнителният капак се заключва надеждно със специален заключващ болт.

 

Предимствата които дава този метод са:

 • Сензорът се задейства при минимално повдигане на основния капак (регулируемо, до 10 мм), като същевременно сензора и кабела му остават защитени под допълнителният капак;
 • Опростено и удобно отключване със специален ключ. Отключващият болт е масивен и неръждаем;
 • Отворът на шахтата е плътно покрит, което допълнително предпазва шахтата от замърсяване;
 • Допълнителният капак не ръждясва;
 • Осигурява се цялото пространство на отвора на шахтата за свободно преминаване;
 • Предлаганите допълнителни капаци от: стъклопласт, текстолит или полиетилен са конструктивни материали с високи якостни показатели и отлична химическа устойчивост при сравнително не-голямо относително тегло. Те имат ниска топлопроводност, добра радио проницаемост, електро и звукоизолационни свойства, отлична атмосферна устойчивост. Те не се подават на корозия и са устойчиви към въздействие на химически агресивни и неутрални среди (органични и неорганични течни и твърди вещества с кисел, алкален и неутрален характер).
 • Тези капаци не изискват никаква поддръжка, като например боядисване;
 • Разяждащата устойчивост на капаците от: стъклопласт, текстолит или полиетилен, позволява употребата им при много силни химически реагенти там където и неръждаема стомана не издържа;
 • Монтирането на този вид допълнителни капаци е значително по лесно и придава добър естетичен вид на шахтата.
 • При нормална експлоатация един такъв допълнителен капак може да се ползва не по малко от 30 – 40 години.