Начало » За нас

ТЕЛЕСПРИНТ – 90 ООД

“ТЕЛЕСПРИНТ-90” ООД е основана през 1990 г.

Фирмата е специализирана в доставка, монтаж и пускане в експлоатация и поддръжка на:
• специализирани хардуерни и софтуерни системи и решения за автоматизация на банковите услуги;
• специализирани хардуерни и софтуерни телекомуникационни системи;
системи за криптиране и охрана.

В продължение на 30 години “ТЕЛЕСПРИНТ – 90″ ООД реализира серия от корпоративни проекти в банковия и финансов сектор, телекомуникациите, енергетиката и промишлеността. Всички проекти са изпълнени успешно, като професионалната работа на екипите специалисти на фирмата са високо оценени от клиентите ни.

Ние предлагаме равноправно третиране на всеки един клиент при изпълнение на неговите изисквания, предлагайки иновативни технически решения и високо квалифицирани услуги съобразени с конкретните условия. Дългосрочното, ползотворно и взаимно изгодно сътрудничество с всеки един клиент е наша основна цел и задължение. Ние работим всеотдайно за успеха и позитивното развитие на бизнеса на всеки един наш клиент.

Някои по-крупни проекти, изпълнени от фирмата

Комплексните проекти са основната част от дейността на ТЕЛЕСПРИНТ. В периода от 1990 г. до момента, екипът на фирмата проектира и изпълни много иновационни инфраструктурни проекти за големи организации, натрупвайки огромен опит и ноу-хау в областта на различни съвременни високо технологични решения. Изпълнени бяха редица стратегически проекти за държавната администрация, банковия, финансовия и промишлен сектор. Дейността на фирмата допринесе за внедряването на съвременни системи за автоматизиране на банковите услуги и телекомуникация, реализирани в България. Постигнатите успехи от ТЕЛЕСПРИНТ се дължат на коректност към клиентите, упорита работа, добро качество на сервиза и най-важното – тясна координация и сътрудничество с производителите на предлаганите продукти.

ТЕЛЕСПРИНТ е от първите фирми в България, която предложи най-новите технологии за автоматизиране на банковите услуги и телекомуникация.

Някой по-значителни проекти, които ТЕЛЕСПРИНТ реализира през годините са следните:

1990 - до 2000
Доставка, монтаж и сервиз на машини за обработка на банкноти и монети за 86% от банките в България, които в този период са българска държавна собственост. Доставяните машини са произведени отводещи световни производители: Glory, Felins, Akebono, и Japan Cash Machines. ТЕЛЕСПРИНТ продаде първите Glory машини на българският пазар. Българска народна банка закупи 120 броя Glory банкнотоброячни машини от висок клас.
1994 - до 1995
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на ведомствена ISDN телефонна мрежа на Българска народна банка с 6 централи произведени от швейцарският концерн Ascom на територията на град София и 10 централи във филиалите извън столицата с общ капацитет от около 600 градски линии, 2 200 абоната, в това число и 290 безжични.
1994 - до 1997
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на национална цифрова преносна мрежа на Национална служба за охрана, изградена на базата на цифрови радиорелейни линии (92 терминала) и около 80 PCM мултиплексни системи, инсталирани на цялата територия на България.
1994 - до 1997
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на национална система за мобилна служебна радиовръзка по стандарта MPT 1327 за Национална служба за охрана, с 24 базови станции с капацитет от 2000 абоната и две ISDN телефонни централи за оперативна връзка.
1996
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на национална X.25 WAN мрежа на Българска народна банка, състояща се от 6 комутатора, 8 рутера и 10 PAD-а, обхващаща всички поделения на БНБ и Борика – Boricapaymentgateway, осигуряваща взаимодействието между локалните мрежи на отделните поделения на банката.
1996
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на ISDN телефонна мрежа на Правителствената резиденция “Бояна” с 4 централи от Ascom с капацитет 50 градски линии и 450 абоната, в това число и 40 безжични.
1997
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на Преносна мрежа на базата на цифрови радиорелейни линии (12 терминала), оптически кабели и 18 цифрови мултиплексни системи за осигуряване на оперативна диспечерска връзка, телеметрия и телеуправление на Национална електрическа компания.
2003
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на цифрова УАТЦ и Многоканална система за запис на повиквания към операторите на Борика – Boricapaymentgateway.
2004
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на комплексно банкнотно и монетно обработващо оборудване произведено от Glory за Обединена българска банка и филиалите.
2004
Доставка на 132 км мълниезащитно въже с оптичен кабел тип OPGW със съответната арматура, производство на “Pirelli Cables & Systems Telecom” - Италия, за проект на Национална Електрическа Компания ЕАД: ВЛ 220 kV “Плевен - Мизия”, ВЛ 400 kV “Мизия - АЕЦ Козлодуй”, ВЛ 400 kV “АЕЦ Козлодуй – Граница с Р. Румъния”.
2004
Доставка на оптични разпределители и принадлежности, призводство на “Reichle & De-Massari” на БТК.
2004
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на комплексно решение за обработка на банкноти и монети на касовия център на ОББ.
2005
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на осем автоматизирани комплексни системи за обработка на монети (сортиране и опаковане), произведени от REIS Eurosystems за Българска народна банка.
2006
Монтаж и пускане в експлоатация на Система за контрол на заготовките за изработка на монети, произведена от Proditec – Франция за Български монетен двор – BulgarianMint.
2006
Доставка на 240 банкнотно броячни и 50 монетно броячни машини Glory за Български пощи.
2006
Начало на партньорството ни с KAUFLAND Bulgaria. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за сортиране на монети, произведени от REIS Eurosystems за 56 обекта или общо 112 системи.
2006
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за обработка на монети, произведени от REIS Eurosystems за фирма OVARAS VENDING.
2006 - до 2009
Монтаж, пускане в експлоатация и сервиз на система от оптична апаратура за ускорение на релейна защита, произведена и доставена на НЕК ЕАД от ТТС МАРКОНИ, Чехия.
2008 - до 2019
Проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация и сервиз на Система за охрана и контрол на достъпа, произведена от италианската фирма NICOTRA, до каналната мрежа на Българска телекомуникационна компания за територията на България.
2007 - до 2019
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация и сервиз на системи за обработка на банкноти: NUMERON F, BPS 216, BPS С4-16, BPS С4-15, BPS С1, BPS С2-2, BPS С2-4, BPS С5, произведени от Giesecke & Devrient, както и бандеролиращи машини производство на фирмата BUSCH и MABAS, монето сортиращи и монето опаковачни машини на фирмите GLORY и HESS на: ДКУ – Дружество за касови услуги, ВИП Секюрити, Group 4 Security, СОТ 161, ДСК Транссекюрити и търговските банки в България.