ТЕЛЕСПРИНТ – 90 ООД

“ТЕЛЕСПРИНТ-90” ООД е основана през 1990 г.

Фирмата е специализирана в доставка, монтаж и пускане в експлоатация и поддръжка на:
• специализирани хардуерни и софтуерни системи и решения за автоматизация на банковите услуги;
• специализирани хардуерни и софтуерни телекомуникационни системи;
• системи за криптиране и охрана.

В продължение на 30 години “ТЕЛЕСПРИНТ – 90″ ООД реализира серия от корпоративни проекти в банковия и финансов сектор, телекомуникациите, енергетиката и промишлеността. Всички проекти са изпълнени успешно, като професионалната работа на екипите специалисти на фирмата са високо оценени от клиентите ни.

За нас е важно да предложим и реализираме, качествено, надеждно и ефективно, професионално решение на всяко задание поставено ни от клиента, което да гарантира дългосрочна и безпроблемна работа на конкретната система. Ние предлагаме равноправно третиране на всеки един клиент при изпълнение на неговите изисквания, предлагайки иновативни технически решения и високо квалифицирани услуги съобразени с конкретните условия. Дългосрочното, ползотворно и взаимно изгодно сътрудничество с всеки един клиент е наша основна цел и задължение. Ние работим всеотдайно за успеха и позитивното развитие на бизнеса на всеки един наш клиент.

Някои по крупни проекти изпълнени от фирмата

Комплексните проекти са основната част от дейността на ТЕЛЕСПРИНТ. В периода от 1990 г. до момента, екипът на фирмата проектира и изпълни много иновационни инфраструктурни проекти за големи организации, натрупвайки огромен опит и ноу-хау в областта на различни съвременни високо технологични решения. Изпълнени бяха редица стратегически проекти за държавната администрация, банковия, финансовия и промишлен сектор. Дейността на фирмата допринесе за внедряването на съвременни системи за автоматизиране на банковите услуги и телекомуникация, реализирани в България. Постигнатите успехи от ТЕЛЕСПРИНТ се дължат на коректност към клиентите, упорита работа, добро качество на сервиза и най-важното – тясна координация и сътрудничество с производителите на предлаганите продукти.

ТЕЛЕСПРИНТ е от първите фирми в България, която предложи най-новите технологии за автоматизиране на банковите услуги и телекомуникация.

Някой по-значителни проекти, които ТЕЛЕСПРИНТ реализира през годините са следните:

1990 - до 2000
Доставка, монтаж и сервиз на машини за обработка на банкноти и монети за 86% от банките в България, които в този период са българска държавна собственост. Доставяните машини са произведени отводещи световни производители: Glory, Felins, Akebono, и Japan Cash Machines. ТЕЛЕСПРИНТ продаде първите Glory машини на българският пазар. Българска народна банка закупи 120 броя Glory банкнотоброячни машини от висок клас.
1994 - до 1995
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на ведомствена ISDN телефонна мрежа на Българска народна банка с 6 централи произведени от швейцарският концерн Ascom на територията на град София и 10 централи във филиалите извън столицата с общ капацитет от около 600 градски линии, 2 200 абоната, в това число и 290 безжични.
1994 - до 1997
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на национална цифрова преносна мрежа на Национална служба за охрана, изградена на базата на цифрови радиорелейни линии (92 терминала) и около 80 PCM мултиплексни системи, инсталирани на цялата територия на България.
1994 - до 1997
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на национална система за мобилна служебна радиовръзка по стандарта MPT 1327 за Национална служба за охрана, с 24 базови станции с капацитет от 2000 абоната и две ISDN телефонни централи за оперативна връзка.
1996
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на национална X.25 WAN мрежа на Българска народна банка, състояща се от 6 комутатора, 8 рутера и 10 PAD-а, обхващаща всички поделения на БНБ и Борика – Boricapaymentgateway, осигуряваща взаимодействието между локалните мрежи на отделните поделения на банката.
1996
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на ISDN телефонна мрежа на Правителствената резиденция “Бояна” с 4 централи от Ascom с капацитет 50 градски линии и 450 абоната, в това число и 40 безжични.
1997
Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на Преносна мрежа на базата на цифрови радиорелейни линии (12 терминала), оптически кабели и 18 цифрови мултиплексни системи за осигуряване на оперативна диспечерска връзка, телеметрия и телеуправление на Национална електрическа компания.
2003
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на цифрова УАТЦ и Многоканална система за запис на повиквания към операторите на Борика – Boricapaymentgateway.
2004
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на комплексно банкнотно и монетно обработващо оборудване произведено от Glory за Обединена българска банка и филиалите.
2004
Доставка на 132 км мълниезащитно въже с оптичен кабел тип OPGW със съответната арматура, производство на “Pirelli Cables & Systems Telecom” - Италия, за проект на Национална Електрическа Компания ЕАД: ВЛ 220 kV “Плевен - Мизия”, ВЛ 400 kV “Мизия - АЕЦ Козлодуй”, ВЛ 400 kV “АЕЦ Козлодуй – Граница с Р. Румъния”.
2004
Доставка на оптични разпределители и принадлежности, призводство на “Reichle & De-Massari” на БТК.
2004
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на комплексно решение за обработка на банкноти и монети на касовия център на ОББ.
2005
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на осем автоматизирани комплексни системи за обработка на монети (сортиране и опаковане), произведени от REIS Eurosystems за Българска народна банка.
2006
Монтаж и пускане в експлоатация на Система за контрол на заготовките за изработка на монети, произведена от Proditec – Франция за Български монетен двор – BulgarianMint.
2006
Доставка на 240 банкнотно броячни и 50 монетно броячни машини Glory за Български пощи.
2006
Начало на партньорството ни с KAUFLAND Bulgaria. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за сортиране на монети, произведени от REIS Eurosystems за 56 обекта или общо 112 системи.
2006
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за обработка на монети, произведени от REIS Eurosystems за фирма OVARAS VENDING.
2006 - до 2009
Монтаж, пускане в експлоатация и сервиз на система от оптична апаратура за ускорение на релейна защита, произведена и доставена на НЕК ЕАД от ТТС МАРКОНИ, Чехия.
2008 - до 2019
Проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация и сервиз на Система за охрана и контрол на достъпа, произведена от италиянската фирма NICOTRA, до каналната мрежа на Българска телекомуникационна компания за територията на България.
2007 - до 2019
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация и сервиз на системи за обработка на банкноти: NUMERON F, BPS 216, BPS С4-16, BPS С4-15, BPS С1, BPS С2-2, BPS С2-4, BPS С5, произведени от Giesecke & Devrient, както и бандеролиращи машини производство на фирмата BUSCH и MABAS, монето сортиращи и монето опаковачни машини на фирмите GLORY и HESS на: ДКУ – Дружество за касови услуги, ВИП Секюрити, Group 4 Security, СОТ 161, ДСК Транссекюрити и търговските банки в България.