25 години ТЕЛЕСПРИНТ-90 ООД

25 години ТЕЛЕСПРИНТ-90 ООД
На 11.09.2015 г. ТЕЛЕСПРИНТ-90 ООД отпразнува тържествено 25 години от създаването на фирмата и успешната реализация на новите проекти през 2015 г.