PCM30U-OCH

Устройството PCM30U-OCH е предназначено предимно за ползване в енергийните мрежи за изграждане на преносни трасета между високоволтови кабелни със защитни релета и за надеждно предаване на команди. В допълнение с това, PCM30U-OCH предава звукови сигнали и данни чрез всички конвекционални типове интерфейс. Устройството е оптимизирано за предаване на данни чрез оптични кабели по електропроводи с високо напрежение, но също така може да се използва за свързване чрез преносими мрежи E1 и E2  (PDH,SDH,RR) или Еo чрез PLC системи.

Основните характеристики на PCM30U-OCH включват предаване на данни и цифрови сигнали, дуплекс на 50Hz, стандартна E1 мрежа за аналогови и цифрови услуги и SCADA, GPS синхронизация.