PLC42-OCH

PLC системите са използвани в места, където високоволтажните кабели се използват като средство за предаване на сигнали. TTC MARCONI разработва устройството PLC42-OCH в тясно сътрудничество с партньорите си. Когато се използва заедно с PCM30U-OCH, която се използва предимно за предаване на сигнали по мрежи с високо напрежение и предаване на данни по разпределителните мрежи, се осигурява необходимата надеждност. Всички устройства от семейството на PLC42-OCH на комуникационните системи са изградени по еднакъв механичен метод и имат еднакви захранващи модули. Настройките и управлението на всички устройства са реализирани чрез една и съща система.Тази система гарантира ниски разходи по резервни части, поддръжка и обучение на работници.